Kneza Koclja 9, p.p. 1631, 2001 Maribor, Slovenija

tel +386 (0) 2 22 940 00

 +386 (0) 2 229 40 55


Račun (UJP Slov. Bistrica): 01270-6030358416, matična štev.: 5650437, ID za DDV: SI24909165


INFORMACIJE, PRODAJA VSTOPNIC (INFORMATION CENTRE - TICKET SALES): infond-mb.si, prodajand-mb.si

tel +386 (0) 2 229 40 11, +386 (0) 2 229 40 50, +386 (0)40 744 122, +386 (0)31 479 000

 

Informacijska pisarna, Ulica kneza Koclja 9,

vsak delavnik od 9.00 do 17.00, v soboto od 10.00 do 12.00 ter uro pred vsako prireditvijo

 

Information Office of Narodni dom Maribor

every workday from 9:00 to 17:00, saturdays from 10.00 to 12.00 and one hour prior to an event.

tel  +386 2 229 40 11, +386 2 229 40 50, +386 (0)40 744 122, +386 (0)31 479 000


PIŠITE NAM (mail us):

Zaradi obilice neželene pošte, vas prosimo, da naslove prepišete. Hvala!

(You are kindly asked to retype e-mail addresses, because of receiving plenty of spam. Thank you!)


VSEM (to all): ndnd-mb.si


Vladimir Rukavina - direktor (general manager): gogond-mb.si

tel +386 (0)2 22 940 01

Andrej Borko - pomočnik direktorja (assistant manager): andrejnd-mb.si

tel +386 (0)2 22 940 08

Marinka Jerman Jelek - pomočnica direktorja za finance (assistant manager for department of finance): marinkand-mb.si

tel +386 (0)2 22 940 04

Alenka Klemenčič - poslovna sekretarka (business secretary), producent festivala FOLKART (producer): alenkand-mb.si

tel +386 (0)2 22 940 01


Nataša Goričan - strokovni sodelavec za kadrovske in pravne zadeve: natasand-mb.si

tel +386 (0)2 22 940 03


Mojca Pušnik - marketing (marketing): mojcand-mb.si

tel +386 (0)2 22 940 27


Boris Črnič - stiki z javnostmi (Public Relations): bocond-mb.si

tel +386 (0)2 22 940 15


KONCERTNA POSLOVALNICA (CONCERT AGENCY): kpnd-mb.si

Brigita Pavlič - vodja Koncertne poslovalnice (Concert Agency Head of Department): brigitand-mb.si

tel +386 (0)2 22 940 07

Tina Vihar - producent (producer): tinand-mb.si

tel +386 (0)2 22 940 14

Matea Verhovčak – vodja PR projektov (Public Relations) - kpnd-mb.si

tel +386 (0)2 22 940 25

Milan Latin - Muso - glasbeni sodelavec (Assistant Music Production): musond-mb.si

tel +386 (0)2 22 940 52


Marjan Rajbenšu - producent gledališke dejavnosti (producer): pifkend-mb.si

tel +386 (0)2 22 940 05


TEHNIKA (TECHNICIANS CRUE)

Miloš Brankov - vodja tehnike (head technician): portond-mb.si

tel +386 (0)2 22 940 09

Gaber Lesjak - tonski tehnik (sound technician): gabernd-mb.si

tel +386 (0)2 22 940 57

Luka Belšak - odrski tehnik (stage technician): lukand-mb.si

tel +386 (0)2 22 940 10

Tehnična vprašanja (technical questions): tehnikand-mb.si


Sabina Špendl - knjigovodstvo (book-keeping): sabinand-mb.si

tel +386 (0)2 22 940 26


RECEPCIJA (RECEPTION)

Rajko Volovšek - receptor (receptionist): voleknd-mb.si

tel +386 (0) 2 22 940 60

Samo Kacijan - receptor (receptionist): samond-mb.si

tel +386 (0) 2 22 940 60