EVROPSKA ORKESTRSKA AKADEMIJA


     

 


V MARIBORU SEDEŽ EVROPSKE ORKESTRSKE AKADEMIJE

 

V sodelovanju in z združenimi močmi je Mestni občini Maribor, Univerzi v Mariboru in Narodnemu domu Maribor uspelo pridobiti pomemben evropski projekt na področju kulture. Od septembra 2007 bo Maribor rezidenčno mesto Evropske orkestrske akademije.

 

Pri projektu gre za obliko podiplomskega študija orkestrske glasbe, obenem pa gre za polno delujoči, 86-članski simfonični orkester. Člani orkestra bodo najboljši diplomanti različnih evropskih glasbenih konservatorijev. Izbor bo potekal v okviru avdicij, ki se bodo vsaki dve leti, kolikor traja podiplomski študij, izvajale v desetih evropskih mestih.

Ob igranju v orkestru in komornih zasedbah ter sekcijskih in individualnih vajah s številnimi gostujočimi mojstri svojega inštrumenta, bo študij med drugim zajemal tudi predavanja iz glasbenega menedžmenta, osvojitve avdicijskih tehnik in drugo, z namenom izobraziti najboljše bodoče glasbenike najodličnejših evropskih orkestrov.

Evropska orkestrska akademija bo pridružena članica Univerze v Mariboru in glasbeniki bodo uživali ugodnosti, ki jih Univerza sicer nudi svojim študentom. Med ostalim bo Univerza v okviru Študentskih domov poskrbela za nastanitev orkestra v času prenove Žičkega dvora, ki predstavlja dolgoročno rešitev za sedež akademije. Mestna občina Maribor je iniciator in vodja prenove Žičkega dvora, obenem pa bo orkestrski akademiji nudila tudi možnost delovanja v dvorani Union in njenih spremnih prostorih.

Koncerti Evropske orkestrske akademije in njenih komornih zasedb bodo sestavni del obstoječih programov Koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor, širitev programov in bogata lastna produkcija oz. koprodukcija Evropske orkestrske akademije in Narodnega doma pa se obeta tudi na področju izobraževalnih programov. Člani orkestra bodo ob domačih, slovenskih izvajalcih in gostujočih solistih združeni tudi v zasedbe, ki bodo delovale v okviru Festivala Lent in Glasbenega septembra.

Po besedah generalne direktorice Evropske orkestrske akademije Ann Truyens je vodstvo orkestra, med številnimi kandidati, za rezidenčno mesto orkestra izbralo prav Maribor in sicer zaradi odlično pripravljene strategije ter pripravljenosti sodelovanja vseh treh zgoraj omenjenih partnerjev, kakor tudi zaradi središčne lege v osrčju Evrope, ki predstavlja idealno izhodišče za gostovanja orkestra po različnih evropskih državah, v vlogi kulturnega ambasadorja Evropske skupnosti.

Projekt bo deloma financiran iz sponzorskih in donatorskih sredstev (pomemben pobudnik projekta in donator je Georg von Opel), deloma računajo na financiranje s strani Evropske skupnosti, izdaten pa je tudi delež partnerjev projekta, ki ga bodo Mestna občina Maribor, Univerza v Mariboru in Narodni dom Maribor nudili predvsem z vzpostavitvijo potrebne infrastrukture, ki pomeni predpogoj za uspešno delovanje orkestra.

 

Pridobitev projekta prinaša našemu mestu številne ugodnosti. Ob povečanem mednarodnem ugledu in večji mednarodni prepoznavnosti mesta kot univerzitetnega in kulturnega središča, možnostim za razvoj kulturnega turizma, novim zaposlitvam ter dejstvu, da bodo člani orkestra v Mariboru živeli in tudi trošili svoje prihodke, naj omenimo predvsem poudarjeno vlogo glasbenega izobraževanja ter delovanja orkestra v okviru in v dobro lokalne skupnosti v kateri živimo, kakor tudi povečane možnosti mesta Maribor pri kandidaturi za Evropsko kulturno prestolnico leta 2012.

 

Vodja koncertna poslovalnice

Brigita Pavlič

 

 Predstavitev projekta, 19. 1.. 2006


Zamisel:

Ustvariti evropsko inačico New World Sinfoniette (znamenita ameriška podiplomska orkestrska akademija, ki jo je osnoval sloviti dirigent Michael Tilson Thomas, s sedežem v Miamiju)


Utemeljitev:

Evropska orkestrska akademija bo v svoje vrste vabila najboljše diplomante različnih evropskih glasbenih konservatorijev. Orkester je oblika podiplomskega študija v okviru katerega se bo izobraževal bodoči kader najeminentnejših svetovnih orkestrov. 


Pobudniki projekta: Jan Latham-Koenig, Struan Stevenson, Georg von Opel


Preliminarni podporni člani: Pat Cox – bivši predsednik Evropskega parlamenta, Michel Rocard – bivši predsednik kulturnega komiteja Evropskega parlamenta, Richard von Weizsacker – bivši predsednik Nemčije, Jean-Luc Dehaene – član belgijskega parlamenta in bivši ministrski predsednik Belgije  in drugi…


Cilji projekta:

-          ustanoviti orkester Evropske skupnosti

-          dragocen prispevek k evropskemu glasbenemu in kulturnemu življenju

-          najvišji mednarodni standardi in kakovost pri izbiri in izobraževanju glasbenikov

-          ustvariti evropski orkestrski center (po vzoru v ZDA: New World Sinfonietta – Miami)

-          financiranje s strani Evropske skupnosti, sponzorji in privatni investitorji (Opel,…)


Splošni kriteriji in vodila za člane orkestra:

-          avdicije za sprejem kandidatov za podiplomski študij v orkestru v različnih evropskih državah

-          bivanje, študij in koncertna dejavnost članov orkestra v domicilnem mestu oz. državi orkestra (ki naj bo članica Evropske skupnosti) in v okviru orkestrskih turnej v obdobju trajanja podiplomskega študija (2 leti)

-          delo z dirigenti, solisti, skladatelji in glasbenimi pedagogi svetovnega slovesa

-          študij komorne glasbe in poglobljeno delo v okviru posameznih orkestrskih sekcij

-          priprava avdicijskih tehnik, študij glasbenega menedžmenta in kondicijsko rekreativne dejavnosti

-          sodobni študijski pristopi

-          podpora države gostiteljice orkestra - brezplačna dvorana za vaje in koncerte, lokalni organizator koncertov prevzame stroške organizacije koncertov v domicilnem kraju orkestra; podpora Evropske skupnosti; korporacijsko sponzorstvo in privatne donacije 


PROJEKT DANES

Vodstvo: Ann Truyens – generalna direktorica, Jan Latham-Koenig – umetniški vodja, Johnny Moss – vodja razvoja, Struan Stevenson – vodja strategije


IZBIRA DEŽELE GOSTITELJICE – DOMICILNEGA KRAJA ORKESTRA

Ugodnosti za domicilno mesto orkestra:

-          mednarodni ugled, vzpostavitev evropskega glasbenega centra, dobro izhodišče za kandidaturo za Evropsko kulturno prestolnico

-          Evropska orkestrska akademija pod okriljem (priključena članica) Univerze v domicilnem mestu (skrb za mednarodno promocijo domicilne Univerze)

-          trajen projekt Evropske skupnosti

-          porast kulturnega turizma

-          večja prepoznavnost domicilnega kraja in povečane možnosti mednarodnih investicij

-          člani orkestra bodo svoje prihodke trošili v domicilnem mestu

-          nastanitveni prostori orkestra na razpolago mestu v poletnih mesecih – trženje

-          nove zaposlitve

-          brezplačni glasbeno-izobraževalni programi za osnovne in srednje šole ter univerzo v domicilnem mestu in okolici

-          sodelovanje mednarodno priznanega orkestrskega izobraževalnega kadra z glasbenimi akademijami v državi gostiteljici